Horoskopy › Výklad karet › Cikánské karty – výklad karet aneb poklad od pratetičky

Cikánské karty (Biedermeier) – výklad karet aneb poklad od pratetičky

Tři cikánské karty: Neštěstí, Milenec, Psaní

Seznam kapitol


Cikánské karty ze šuplíku – I. sada

Již coby malý kluk si pamatuji cikánské karty uložené u nás v šuplíku vedle dalších pokladů jako byly švýcarské hodinky Omega po mém dědovi nebo zlaté šperky po dalších příbuzných. Tehdy jsem jim však nevěnoval velkou pozornost. Ani jsem nevěděl, že to jsou skutečně cikánské karty. Až když jsem se před lety začal zabývat výklady snů a experimenty s tarotovými kartami, rázem jsem pochopil, jaký poklad doma máme. Bohužel jsem však zjistil, že tato karetní sada není kompletní.

Nejčastější počet, ve kterém se cikánské karty vyskytují, je 32 kusů. Nicméně karet ze šuplíku, které byly darem po pratetičce Zdeňce, jsem napočítal jen 23. K tomu ještě balíček obsahoval čtyři jiné ručně vyrobené a ilustrované karty, které měly zřejmě nahrazovat chybějící ztracené kusy. Avšak ani 23 + 4 není dohromady 32. Škoda. Moje babička však říkala, že i tak s těmito kartami zažila spoustu legrace, když je čas od času vzala do práce nebo na večírek a někdo odvážný s bujnou fantazií se zhostil výkladu.

Cikánské karty od (pra)tetičky – II. sada

Před nedávnem jsem podnikl cestu do Prahy, abych navštívil moji tetičku, známou fotografku, Petru Skoupilovou (jen pro zajímavost dodávám, že její maminka, Věra Hrůzová, byla láskou Karla Čapka). K mému velkému překvapení mi na rozloučenou tetička věnovala balíček karet. O mé zálibě ve výkladech věděla a chtěla mě potěšit. Hned jsem poznal, že jde o skutečné cikánské karty, nádherně zachovalé a také kompletní. Obrázky na těchto kartách byly totiž totožné s těmi, které jsem důvěrně znal z babiččina šuplíku.

Dal jsem tetičce pusu na tvář a poděkoval s tím, že pokaždé, když tyto karty vezmu do ruky, vzpomenu si na ni. „Bude to navždy vzácná památka“, řekl jsem. O to víc, že tyto cikánské karty dostala od stejné pratetičky Zdeňky jako moje babička. Přišlo mi to zvláštní. Kolik takových sad asi pratetička měla? Jsou však určitá tajemství, díky kterým zůstává minulost půvabně záhadná, takže jsem víc nezkoumal a těšil se bezprostředně z darovaných karet.

Originální karty

Tato sada cikánských karet může být odhadem zhruba sto let stará, pratetička Zdeňka Kulhánková, rozená Hrůzová, se narodila roku 1899 v Domažlicích a zemřela v roce 1977 v Brně. Na kartě Stálost je napsáno: „Ferd. Piatnika synové, Ritter a spol. / Praha XII.“ Při dotazu na Wikipedii se člověk dozví důležitou informaci, že „Počátkem 90. let 19. století přebírá řízení společnosti (Piatnik) syn Rudolf, ... Nejprve kupuje továrnu na výrobu karet v Budapešti a v roce 1898 též firmu Ritter & Cie v Praze.“ Je tedy zřejmé, že tyto cikánské karty musí pocházet z období po roce 1898, protože je na nich uvedeno Ritter a spol.

Soudě podle evidenčního čísla 190414, které je uvedeno u nástupnické sady nazvané Vykládací karty Biedermeier, lze předpokládat, že tyto karty vznikly v roce 1904. Pokud se Vám líbí, určitě doporučuji pořídit si novou sadu. Je však potřeba počítat s tím, že nejde o totožné karty. Při bližším pohledu na obrázky zjistíte, že současné karty Biedermeier mají sice stejný motiv, ale v detailech se liší, tedy obrázky byly podle originálních předloh namalovány úplně znovu. Krom toho jsou výrazně jinak uspořádány nápisy ve spodní části karet. Na estetické kvalitě to jistě nic nezmění, ba naopak, nové karty jsou detailnější a čistší. Nicméně kouzlo starých originálů postrádají. Mona Lisa jako znovu namalovaná kopie, byť tou nejúžasnější technikou a zručností, zůstane vždy kopií.

Karta z původní a nové sady

Karta Cesta     Karta Cesta

Nová sada karet

Nová sada karet

Fotografie karet

První část fotografií ukazuje neúplnou sadu cikánských karet „ze šuplíku“ od mé babičky. Zvlášť jsou vyfoceny čtyři výrazně odlišné karty, které někdo přičinlivý zhotovil a přidal do sady později. Všechny karty mají krásné provedený rub s logem Piatnik. Za povšimnutí stojí i jedna červená karta, kterou lze snadno poznat. Není nijak výjimečná (jako třeba černá karta v tarotu Aleistera Crowleyho), pouze ji někdo podle vzpomínek mé babičky polil červeným vínem. Napadá tak ovšem neodbytná otázka, jestli ostatní karty, které v sadě chybí, rovněž nepotkal podobný či ještě horší osud a sada se proto stala neúplnou. (Ovšem jaký to asi musel být bouřlivý výklad, pokud to karty takto „schytaly“, raději ani nemyslet!)

Druhá část fotografií ukazuje kompletní a krásně zachovalou sadu cikánských karet od mé tetičky Petry Skoupilové. Červenočerná rubová strana se vzorovým dekorem na mě působí magičtěji oproti druhé sadě (rovněž Piatnik), která má rub velmi podobný klasickým hracím kartám. Samotné ilustrace na kartách jsou zcela shodné. Jsou na nich patrné pouze drobné barevné rozdíly, které pramení z nedokonalosti tehdejší tiskařské techniky a pravděpodobně jiného roku vydání.

Zajímavé jsou i pětijazyčné nápisy. Mé cikánské karty mají hlavní nápis v českém jazyce a okolní čtyři nápisy jsou maďarsky, německy, chorvatsky a italsky. Nepodařilo se mi ale na internetu dohledat, zda existuje i jiná verze těchto karet se shodnými obrázky, kdy by byl český jazyk na kartách minoritní a hlavní nápis byl třeba maďarsky nebo německy. Těžko si lze totiž představit, že by nějaký Němec tyto karty používal, když by hlavní nápis nebyl v jeho jazyce.

Důvod více nápisů mi zůstává záhadou, ale předpokládám, že cikáni, od nichž karty původně pocházejí, kočovali napříč evropskými zeměmi a pokud na cestě prováděli lidem výklady, bylo vhodné mít název karty uveden vícejazyčně, aby byl lépe srozumitelný všem bez ohledu na to, odkud pocházeli.

Cikánské karty: Rub (Piatnik) Cikánské karty: Rub (Piatnik) Cikánské karty Karta Smrt Karta Psaní Karta Nepřítel Karta Dar Cikánské karty: Neštěstí, Milenec, Psaní Cikánské karty: Faleš, Dům, Stálost Cikánské karty: Nenadálá radost, Důstojník, Kněz Čtyři ručně vyrobené a ilustrované karty Cikánské karty: první a druhá sada Cikánské karty: Rub (červená sada) Cikánské karty: Rub (červená sada) Cikánské karty Karta: Stálost Karta: Poselství Karta: Soudce a Mrzutost Karta: Sňatek a Žárlivost Karta: Myšlénky Karta: Milenec Karta: Žárlivost Karta: Důstojník Karta: Nemoc

Výklad cikánských karet

Cikánské karty jsem nikdy dříve k výkladu nepoužíval. A protože jsem nenarazil na žádný přesný návod (evidentně pro ně jejich původní autoři nestanovili žádná zvláštní doporučení a omezení, ostatně sami žili životem který mnohá omezení postrádal), rozhodl jsem se postupovat zcela intuitivně. Tedy s výkladem pouze jedné karty a volných asociací nebo vyložením několika karet za sebou, tak aby jejich obrázky mohly vytvořit nějaký vztah a příběh.

Důležité je vědět, že na cikánských kartách jsou jednoduché přímočaré obrázky, které vždy ilustrují název karty. Na rozdíl od tarotových karet nenesou však tyto ilustrace hluboké poselství zakódované v rozmanitých symbolech. Od toho, kdo si chce karty vyložit, tak vyžadují především schopnost fantazie. Je třeba umět hravě rozvíjet a spojovat jednotlivé souvislosti, které mezi sebou karty vytváří, a hledat ty správné mosty mezi vyloženými kartami a skutečným životem tazatele.

Složení cikánských karet

Na každé cikánské kartě je ilustrace zobrazující statickou osobu (Zármutek, Milenka, Kněz ...), životní situaci (Neštěstí, Nemoc, Sňatek ...) nebo zvláštní předmět či událost (Psaní, Poselství, Peníze ...).

Je zajímavé, že některé obrázky a tedy i významy karet, jsou si nápadně blízké. Srovnejte například kartu Psaní s kartou Poselství. Samozřejmě nejsou totožné, ale okřídlený bůh Merkur na kartě Poselství drží v ruce dopis, který slouží jako ústřední motiv karty Psaní. Obdobně Kněz na stejnojmenné kartě jako by z oka vypadl tomu knězi, který je hlavní postavou karty Sňatek. A do třetice truhla a pytel plný zlaťáků z karty Peníze je vidět i na kartě Nenadálá radost.

Všechny cikánské karty nesou jasné a srozumitelné významy. Když jsem si je chvíli prohlížel, napadla mě otázka, jak dobře odráží problémy, které měli lidé v době jejich vzniku ve srovnání s těmi, které člověka mohou trápit dnes.

Láska, touha po penězích, nevěra – to jsou jistě zcela nadčasové oblasti lidské radosti i trápení. Ovšem svět kolem nás se proměňuje. Domnívám se kupříkladu, že karta Kněz již není dnes tak aktuální jako kdysi, protože lidé chodí skutečně méně do kostela. Kněz proto nepředstavuje zvláštní autoritu nebo mravní apel, který by motivoval svědomí k lepším činům, jako kdysi. Obdobně i karta Důstojník také pozbývá trochu na svém původním významu, protože uniforma již není důkazem význačného postavení, případně urostlého nebo dobře situovaného nápadníka. Dokonce dnes člověk občas slýchá hanlivě zkazky o armádě jako coby „zelených mozcích“. Konečně vnikly naopak nové fenomény, které člověka každodenně provází jako automobil nebo internet, které lze mezi cikánskými karetami opravdu jen těžko hledat.

Tak či onak, cikánské karty jsou však určitě dobrým nástrojem reflexe i v jejich původní podobě. Navíc, stará originální sada představuje naprosto úžasný dobový klenot. Stačí si jen představit, kolika rukama již tyto karty prošly, resp kolika výkladům již byly přítomny.

Experimenty s kartami

Abych se s cikánskými kartami podrobněji seznámil a vyzkoušel je, vzal jsem je s sebou na prodloužený víkend na Valašsko. Níže popisuji první experimentální výklady, které jsem já a mí blízcí s těmito kartami provedli.

Výklad na dovolenou

První kartu překvapivě vytáhla z balíčku moje manželka Lenka. Když jsem si cikánské karty detailně prohlížel v autě, zeptala se mě: „Jaká bude naše dovolená?“. Zamíchal jsem tedy balíček a během řízení (podotýkám, že řídila manželka), ukázala prstem na jednu z karet, které jsem jako spolujezdec vyskládal úhledně do vějíře. Byla to karta Cesta. Jeli jsme právě na pětidenní dovolenou, takže jsem jí vysvětlil, že nás čeká jistě hodně výletů a společných chvil. A to se skutečně také splnilo. V posledních letech jsem během dovolené trávil většinu času u počítače a z cestovního hlediska to nestálo skutečně za mnoho. O to větší radost z pravé dovolené nám karta přinesla.

Druhou kartu jsem z balíčku vytáhl já s obdobnou otázkou: „Jaký bude můj pobyt v Hrozenkově?“ Volba padla na kartu Žárlivost. Trochu mě to překvapilo, protože s manželkou nemáme žádná zvláštní tajemství a žijeme skutečně spokojeně. K žárlivosti není tedy důvod. Napadlo mě, jestli se třeba nestanu svědkem žárlivé scény někoho jiného. Každopádně, když mi pak manželka vyprávěla o několika erotických snech, ve kterých byl svůdníkem někdo jiný než já, poselství této karty jsem ihned pochopil.

Poslední z úvodní řady našich „rodinných“ výkladů, kterými jsem chtěl cikánské karty otestovat, měla na svědomí opět moje manželka. Vrací se po rodičovské dovolené do práce a zajímala jí perspektiva a možné očekávání. Vytáhla si kartu Peníze, která s ohledem na příslib nadřízeného napovídá, že se lze skutečně na co těšit.

Výklad dobré úrody

Další výklad si udělal náš známý František, kterého zajímalo: „Jaká bude příští rok úroda švestek?“. Předpokládám, že to byl jeho první výklad v životě a jednalo se spíše o společenskou zábavu. Bez nějakého dotazování a zjišťování „jak na to s výkladem“ zamíchal a vytáhl postupně tři karty. Přesněji řečeno vytáhl první kartu Faleš, ze které vzhledem ke svému dotazu nebyl příliš moudrý, a proto ihned doplnil výklad dalšími dvěma kartami. Sled tedy byl: Faleš – Naděje – Nenadálá radost.

Se smíchem řekl, že je s takovým výkladem nadmíru spokojen. Bylo zřejmé, že vztaženo na předpověď úrody lze očekávat rok, který zpočátku člověka příliš nepotěší. Ovšem toto klamné zdání brzy vystřídají nadějné vyhlídky a na samém konci roku nebude o příjemné překvapení překvapení z úrody nouze.

Nešťastný výklad

Poslední výklad cikánských karet si vzal na starost můj strýček Pavel, který seděl vedle Františka. Aniž by řekl cokoli, vyskládal na stůl také tři karty (předpokládám, že se ptal obdobně jako František ovšem jen obecněji: „Co mě čeká příští rok?“). Sled karet byl: Nepřítel – Věrnost – Smrt. Bylo vidět, že Pavel je značně zaskočen dvěma od pohledu negativními kartami. Konstatoval, že věrný on je, ale co ta smrt a nepřítel? Bude se jednat o věrného nepřítele, který mu přivodí smrt? Než jsme stačili situaci skutečně hlouběji vyložit, tak už míchal karty znova v očekávání nějakého jiného lepšího výkladu. Při druhém výkladu měl pro změnu karty Sňatek a Nemoc (třetí prostřední kartu jsem nestihl bohužel zaznamenat), které mu opět naháněly husí kůži. Cikánské karty tak putovaly zase rychle zpět do obalu a řeč se stočila jinam.

Je však velká škoda, že Pavel například nedospěl k možnosti, že sekvence karet Nepřítel – Věrnost – Smrt by mohla také znamenat smrt nějakého jeho věrného nepřítele, který nemusí mít nakonec ani lidskou podobu. Například, že by s ohledem na vysoký krevní tlak a věk mohl příští rok přestat kouřit. A naopak (druhý výklad), pokud tak neučiní, bude ho provázet nemoc o to usilovněji (Sňatek a Nemoc). Že by ho kouření jako „věrný nepřítel“ mohlo skutečně zabít je samozřejmě také možné, nicméně já se snažím ve výkladech karet hledat vždy nejprve pozitivní možnosti a životní výzvy k důležitým změnám. Nicméně podotýkám, že tento výklad o kouření jako věrném nepříteli je od základu pouze moji domněnkou.

Cikánské karty – sada 32 karet

Níže si můžete prohlédnout všech 32 tradičních cikánských karet (rozměry 86 x 54 mm). Cikánské karty nemají na rozdíl od Velké arkány v tarotu žádná čísla, takže jejich uvedené pořadí je zcela nahodilé. Uspořádal jsem je pro jednodušší orientaci alespoň abecedně.

Karta Cesta

Karta Cesta

Karta Dar

Karta Dar

Karta Dítě

Karta Dítě

Karta Dům

Karta Dům

Karta Důstojník

Karta Důstojník

Karta Faleš

Karta Faleš

Karta Kněz

Karta Kněz

Karta Milenec

Karta Milenec

Karta Milenka

Karta Milenka

Karta Mrzutost

Karta Mrzutost

Karta Myšlénky

Karta Myšlénky

Karta Naděje

Karta Naděje

Karta Nemoc

Karta Nemoc

Karta Nenadálá radost

Karta Nenadálá radost

Karta Nepřítel

Karta Nepřítel

Karta Neštěstí

Karta Neštěstí

Karta Peníze

Karta Peníze

Karta Poselství

Karta Poselství

Karta Psaní

Karta Poselství

Karta Smrt

Karta Smrt

Karta Sňatek

Karta Sňatek

Karta Soudce

Karta Soudce

Karta Stálost

Karta Stálost

Karta Štěstí

Karta Štěstí

Karta Touha

Karta Touha

Karta Vdova

Karta Vdova

Karta Vdovec

Karta Vdovec

Karta Věrnost

Karta Věrnost

Karta Veselost

Karta Veselost

Karta Žárlivost

Karta Žárlivost

Karta Zármutek

Karta Zármutek

Karta Zloděj

Karta Zloděj