Horoskopy › Výklad karetTarotové karty › Karta Soud

Tarotová karta - Soud

Tarotová karta Soud

Klíčové pojmy:

poctivost, slušnost, nezištnost, potěšení
(odplata, odsouzení)

Výklad karty:

Tato karta zobrazuje výjev posledního soudu popsaný v Bibli. Troubící anděl zvěstuje příchod této události. Všichni mrtví vstávají z hrobů, aby byli souzeni. Každému je pak při posledním soudu odplaceno podle jeho skutků. Každý dojde buď věčné spásy nebo zatracení.

Je lhostejné, zda jste křesťané, budhisté, jiného vyznání či bezvěrci. Tarotová karta Soud používá zobrazení tohoto biblického tématu pouze jako prostředku inspirace a zamyšlení. Poslední soud je proto hlavně připomínkou nutnosti posuzovat naše skutky. Anděl na kartě se dívá přímo do Vašich očí. Je tedy na Vás, abyste se souzení alespoň pro tuto chvíli ujali Vy sami. Zamyslete se, zda Vaše skutky jsou v souladu s Vaším přesvědčením. Poté postupujte dále – zamyslete se, zda Vaše přesvědčení je i v souladu s jednotou celého vesmíru.

V životě jde totiž o více než jen o individuální zájmy. Karta Soud Vás právě proto upozorňuje na nutnost širšího posuzování Vašich činů. Jde v principu o to, abyste sledovali i vyšší zájmy, než jen ty vlastní, osobní. Dobra a zlo má mnoho podob. Naprostým základem je však úplně obyčejná lidská poctivost a slušnost.

Lidé jsou jako stromy. Pokud má některý špatné kořeny, není možné, aby rostl vzhůru k nebi. Je třeba, aby byl zdravý a mohl dosáhnout skutečné duchovní velikosti. Kořeny představují naše etické vlastnosti, ze kterých vyrůstají veškeré činy. Ty mohou nabývat úctyhodné podoby (koruna vzrostlého stromu), nebo - jsou-li špatné - zůstanou jen nízkým, byť třeba vydatným porostem (tráva a plevel).

Pokud soudíte, vždy se snažte o nestrannost. Každý člověk i věc má vrozené nějaké předpoklady a některé další jej formují časem nebo výchovou. Pokud budete soudit podle Vašich očekávání a ne nestraně, budete zklamáni a Vaše soudy mohou škodit Vám i okolí. Když zasadíte semínko smrku, nemůžete očekávat, že z něj vyroste jabloň nebo třeba růže. Ale může z něj být krásný smrk, pokud o něj budete pečovat a okolnosti budou příznivé. Nesmíte proto smrk soudit, za to že je smrkem, když je to jeho podstata.

Karta Soud rovněž připomíná, že vrcholem životního snažení je naše povolání. To nelze zaměňovat s prací nebo zaměstnáním. I když všechna tato slova popisují na první pohled totéž, je povolání něčím vyšším a podstatně důležitějším.

Práce je něco, co nás zaměstnává dennodenně v podstatě z nutnosti a pro obživu. Zatímco povolání je činností, která má hlubší význam. K povolání byl člověk skutečně (shora) povolán – sleduje tak vyšší princip. Vykonávání povolání je proto otázkou cti a niterného naplnění. Nezáleží přitom, zda Vašim povoláním je natírat ploty, stříhat vlasy nebo stavět domy. I obyčejný zedník může cítit, jak mnoho jej práce naplňuje, pokud vnímá, že výsledek jeho snažení ovlivňuje další lidské životy někdy i po následující generace. Pokud vnímá, že tato práce je jeho skutečným povoláním.

Pokud před sebou máte kartu Soud, přemýšlejte tedy, zda Vaše práce je i Vašim skutečným povoláním. A zda činy, které rozséváte do světa kolem sebe, budou sloužit dalšímu růstu poctivosti a nezištnosti. Bez vnitřní velikosti, kterou takto získáváte, nemá totiž smysl hledat poznání vyšších kvalit našeho bytí.

Rozárka – Výklad karet, Práce s kyvadlem, Numerologie

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!


Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna,
P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz, www.platmobilem.cz