Horoskopy › Výklad karet › Výklad karet a správné otázky – Jak si sám vyložit karty?

Výklad karet a správné otázky

Jak se při výkladu karet ptát?

Pasivní otázky

Jaké otázky během výkladu karet klást – to je zcela zásadní avšak často přehlížená záležitost. Pouze na dobře položenou otázku můžete totiž dostat při výkladu hodnotnou odpověď. Základní rozdíl je mezi „aktivními“ a „pasivními“ otázkami. Ten, kdo očekává od výkladu karet jednoduché odpovědi, tedy v podstatě čiré věštění budoucnosti, bude patrně zklamán. Nejjednodušší otázky jsou totiž ty nejhorší.

Problém je, že všechny tyto otázky v sobě skrývají očekávání jednoduché odpovědi ANO / NE. Není v nich žádný prostor pro svobodnou vůli a pro možný vývoj situace. Jak se říká: „Budoucnost není vytesána v kameni“. Ani výklad karet tedy neodhaluje budoucnost, která by byla neměnná a předem daná. Výklad naopak pomáhá popisovat možné scénáře budoucnosti a snaží se podpořit ty pravděpodobnější nebo pro tazatele vhodnější.

Ujištění / pochyby

Mnoho lidí hledá ve výkladech karet ujištění, které by rozptýlilo jejich pochyby. Mnohdy jsou tazatelé v nitru již předem rozhodnuti pro nějaké řešení životní situace a od výkladu očekávají pouze podporu. Chtějí, aby jejich stanovisko karty potvrdily.

Takový typ otázek při výkladu značí spíše nejednoznačný nebo rezignovaný postoj. Kartářka ani nikdo jiný za Vás nemůže udělat důležité rozhodnutí. Pokud se jedná o zodpovědného profesionála, neřekne Vám: „Samozřejmě, měla byste to udělat!“

Nicméně tento typ otázek při výkladu alespoň umožňuje začít rozebírat důsledky Vašeho rozhodnutí. Například.: „Určitě můžete dát výpověď. Víte, jaký bude další krok? Máte už nějaké nabídky? Jak dlouho si můžete dovolit být bez práce ...“ Zkušená kartářka však takovou pochybovačnou otázku přeformuluje. Místo „Měla bych dát výpověď v práci?“ se zeptá „Proč nejste v práci spokojena?“ Místo „Měla bych se rozvést?“ se zeptá „Proč je Vaše manželství v potížích?“

Kde / kdy / kdo

Otázky začínající „kde / kdy / kdo“ jsou při výkladu karet často příliš omezující. Pokud se takto ptáte, chcete patrně znát poměrně přesnou odpověď.

Tyto otázky Vás mohou snadno zatlačit do kouta. Chcete znát přesný čas a místo nějaké události. Karty Vám však těžko prozradí informaci typu „Vaši příští lásku potkáte ve vlaku z Prahy do Brna v pět hodin ráno.“ O budoucnosti rozhoduje z části náhoda a z velké míry ji určujete Vy sami.

Existují ale i vhodné dotazy začínající „kde“. Například: „Kde mám hledat novou práci?“ Záleží tedy na Vás, abyste tento typ otázek pokládali s dostatečným nadhledem. Odpověď musí vždy nabízet dostatečný prostor k výkladu.

Co / jak

Ptát se „co“ nebo „jak“ vytváří skutečně aktivní přístup tazatele. Tento typ otázek dokáže často nejlépe identifikovat Vaše problémy a vhodná řešení.

Takto pokládané otázky pomáhají hledat cesty, jak učinit Váš život lepším a šťastnějším. Vždy mějte při výkladu karet na paměti, že ústřední postavou jste Vy. Těžko v životě změníte chování ostatních. Naopak, musíte se s ním často smířit. To, co však skutečně změnit můžete, je Váš život. Výklad karet Vám pomáhá ukázat cestu, jak se vyrovnat s věcmi, které kolem sebe nezměníte a zároveň, jak pozitivně krůček po krůčku a aktivně měnit vlastní cestu životem.